- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Samehets på jobb

Det er vondt når samehets skjer på jobb. Det kan være kunder, samarbeidspartnere eller kollegaer som kommer med sårende kommentarer, vitser om det samiske, eller at du bes om å stå til ansvar for samiske spørsmål som debatteres i media.
Illustrasjon av en samisk kvinne som ser betenkt og alvorlig ut. Kvinnen har samiske plagg og bære håndveske.

Trakassering på arbeidsplassen er forbudt

Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten trakassering. Det inkluderer samehets. Trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Dersom samehetsen er alvorlig, for eksempel i form av hatefulle ytringer, kan det også være straffbart.  Les mer om hva trakassering og hatefulle ytringer er.

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Denne plikten gjelder både på arbeidsplassen og på aktiviteter som skjer i arbeidsgivers regi, for eksempel julebord, jobbreiser og seminarer. Les mer om arbeidsgivers plikter i dette skrivet fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Om du opplever samehets på jobb, bør du ikke bære på opplevelsen alene. Det er helt vanlig å reagere med sinne, sorg eller fortvilelse. Dette gjelder også når hetsen ikke er rettet mot deg direkte, men en annen person eller mot samer generelt. Det kan være lurt å snakke med noen, og søke hjelp til å stoppe hetsen.

Bildet viser en faglig diskusjon, med en samisk mannlig person som snakker med en norsk person.

Tips til hva du kan gjøre

Samle informasjon

Skriv gjerne ned det som har skjedd, så snart som mulig. Har du bilder, e-poster, SMS-er, eller vitner som så det som skjedde, kan det være nyttig å samle denne informasjonen. 

Vurder hvorvidt du vil svare

Det kan være vanskelig å svare på samehets, og det er ikke slik at du MÅ svare. Ikke utsett deg selv eller andre for fare. Her er noen tips, dersom du har lyst å svare: 

  • Si ifra om at samehets ikke er greit.
  • Ikke svar med personangrep, hets eller trusler tilbake. Hold deg saklig og vis til fakta. 
  • Avslutt samtalen dersom du opplever at hetsen fortsetter eller at situasjonen eskalerer.

Varsle arbeidsgiver

Du kan varsle arbeidsgiver om det som har skjedd. Du trenger ikke gjøre dette alene, men kan be om hjelp fra en tillitsvalgt, verneombudet eller andre på arbeidsplassen som du stoler på. 

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen. Dette innebærer også en plikt til å håndtere varsel om trakassering på en god måte. 

Ta opp saken med fagforening/medhjelper

Det kan være godt å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp samehets med arbeidsgiveren din. Om du er medlem i en fagforening, kan du ta kontakt med din tillitsvalgt. Du kan også ta kontakt med verneombudet ditt, om arbeidsplassen din har det. Det går også an å be om hjelp fra Arbeidsmiljøutvalget på jobb. Hvis det ikke er noen på jobben din du stoler på eller du kan spørre om støtte, finnes det også flere som kan gi gratis juridisk hjelp. Likestillings- og diskrimineringsombudet har oversikt over slike tjenester.  

Bildet viser en samisk kvinne sett fra siden, som sitter på en kafé i dialog over en kaffe.

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning. De kan lytte til saken din, gi informasjon om hvilke rettigheter du har, og gi innspill til hva du kan gjøre videre. Her kan du kontakte dem.

Snakk med noen du stoler på

Det er viktig at du ikke bærer på vonde følelser alene, og det kan være lurt å snakke med noen du stoler på. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, noen på jobb eller skole. Det finnes også flere tjenester som kan gi råd og veiledning. Les mer om ulike tilbud her

For flere tips, se rasismeveileder.no

Tror du at samehetsen var straffbar? Kontakt politiet

Dersom du tror at ytringen er straffbar, bør du anmelde den til politiet. Det går også an å tipse politiet om straffbare forhold. Les mer om hva det betyr å anmelde og om forskjellen mellom tips og anmeldelse her

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet