- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Samehets digitalt

Sosiale medier, kommentarfelt og øvrige nettforum er det vanligste stedet å observere og bli utsatt for hets. Selv om det ikke skjer ansikt-til-ansikt kan det ha store skadevirkninger. Dessuten kan slik hets være ulovlig.
Tankefull illustrasjon som viser en samisk ungdom som nedslått sitter og ser med hoved senket ned på sin mobil.

Nettet er det vanligste stedet å observere hets

81 % av de som har observert hets det siste året, har sett det på nett eller sosiale medier.

Det kan virke som at det er lavere terskel for å ytre noe hatefullt digitalt enn ansikt-til-ansikt. Men det er ikke slik at man kan si og gjøre hva man vil på nett. Også hets på nett kan være belastende og skadelig

Sinne, sorg, fortvilelse eller utrygghet er naturlige reaksjoner på hets. Dette gjelder også når hetsen ikke er rettet mot deg direkte, men mot en annen person eller mot samer generelt. Du bør ikke bære på opplevelsen alene. Det kan være lurt å snakke med noen, og søke hjelp til å stoppe hetsen.

Tips til hva du kan gjøre

Lagre meldingen eller bildet

Ta et skjermbilde av meldingen eller bildet. Dersom du vil anmelde saken, kan det være nyttig å samle bevis. 

Vurder hvorvidt du vil svare

Det kan være vanskelig å svare på samehets, og det er ikke slik at du MÅ svare. Ikke utsett deg selv eller andre for fare. Her er noen tips, dersom du har lyst til å svare: 

  • Si ifra om at samehets ikke er greit.
  • Ikke svar med personangrep, hets eller trusler tilbake. Hold deg saklig og vis til fakta. 
  • Avslutt samtalen dersom du opplever at hetsen fortsetter eller at situasjonen eskalerer. 

Rapporter samehetsen til plattformen

Skjermdump som viser funksjonen "Rapporter innlegg" på et sosialt medienettverk.

Mange nettsteder og sosiale medier har rapporteringsfunksjoner. Du kan rapportere hets som du mener bryter med plattformens retningslinjer, og hvis du mener det er ulovlig. Les mer om hva loven sier her. 

Hvis den som sto bak ytringen er en kollega, en medelev eller noen andre du kjenner, kan du kontakte en tillitsvalgt, en leder eller en annen hjelper. Les om samehets på jobben her og samehets på skolen her

Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning. De kan lytte til saken din, gi informasjon om hvilke rettigheter du har, og gi innspill til hva du kan gjøre videre. Her kan du kontakte dem.

Snakk med noen du stoler på

Det er viktig at du ikke bærer på vonde følelser alene, og det kan være lurt å snakke med noen du stoler på. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, noen på jobb eller skole. Det finnes også flere tjenester som kan gir råd og veiledning. Les mer om ulike tilbud her

Tror du ytringen er et brudd på straffeloven?
Kontakt politiet

Dersom du tror at ytringen er straffbar, bør du anmelde den til politiet. Det går også an å tipse politiet om straffbare forhold. Les mer om hva det betyr å anmelde og om forskjellen mellom tips og anmeldelse her

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet