- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Tjenester som kan gi råd, veiledning og informasjon

Å kontakte politiet er ikke den eneste måten å reagere på samehets. En rekke andre tjenester kan hjelpe.
Bilde som viser en samisk mann og kvinne i tradisjonelle kofter. De holder rundt hverandre med Ishavskatedralen og fjellene i Tromsø i bakgrunnen. Kvinnen lener hodet mot mannens skulder.

Samtaletilbud

Samehets er vondt. Det kan føre til angst, depresjon, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Dersom du har opplevd samehets er det viktig at du ikke bærer på opplevelsen alene. Du kan snakke med familie og venner, eller du kan ta i bruk et samtaletilbud. 

Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser og trenger noen å snakke med kan kontakte SANKS, Sámi Klinihkka. 

Kors på halsen er et sted som alle under 18 år kan ringe til, sende e-post eller chatte med og snakke om det du har på hjertet, for eksempel om du har opplevd samehets. Tjenesten er helt anonym. 

Ombud

Det finnes flere ombud som kan hjelpe deg i møte med samehets. Et ombud er en statlig etat som skal bidra til å fremme bestemte hensyn og interesser i samfunnet, og som er uavhengige fra den øvrige forvaltningen.   

Ombudene er uavhengige ressurspersoner som skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og lærlinger i videregående opplæring. De kan hjelpe dersom du opplever samehets, men også bidra i forebyggende arbeid.  

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis veiledning til alle som har spørsmål om diskriminering eller trakassering. Om du ønsker det, kan du være anonym når du kontakter dem. De kan også gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda.

Klageinstanser

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing, inkludert samehets. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med Statsforvalteren.

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt og uavhengig organ som behandler saker som klages inn til dem om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. 

Andre veiledningstjenester

Har du spørsmål om det å anmelde og trenger noen å snakke med? Få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Politidistriktene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark dekker fylker og kommuner som tilhører forvaltningsområdet for samiske språk. Støttesenteret i Finnmark har nordsamisk språkkompetanse.

Kontaktopplysninger til støttesentrene finner du her

Slettmeg.no er en gratis råd- og veiledningstjeneste som kan hjelpe deg med å få slettet informasjon om deg og bilder/video av deg som er lagt ut på nettet. 

En veileder utviklet av Likestillingssenteret KUN, OMOD og Egalia som gir informasjon om hvilke rettigheter man har og hvor man kan henvende seg for hjelp dersom man blir utsatt for eller vitne til rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og/eller livssyn. 

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet