- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Om oss

Det kan være krevende å vite hva slags rettigheter og muligheter man har i møte med samehets.

Denne nettsiden er utviklet av Sametinget, i samarbeid med Politidirektoratet. Formålet med siden er å gi veiledning om hvordan man kan rapportere og anmelde samehets.

Illustrasjon av en samisk kvinne som ser betenkt og alvorlig ut. Kvinnen har samiske plagg og bære håndveske.

Om Sametinget

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ. Som samenes folkevalgte organ i Norge er Sametingets mål å arbeide for anerkjennelse av samenes  rettigheter som grunnlag for å ivareta og styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv og eksistensen av ulike samiske tradisjoner. 

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge samt bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket.

Om Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) er den øverste ledelsen av politiet. POD er igjen underlagt Justis – og beredskapsdepartementet. Hovedoppgaven til Politidirektoratet er faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene. I dette ligger også å bidra til at politidistriktene har nødvendig kompetanse i møte med innbyggerne.   

Politidirektoratet har utarbeidet en egen handlingsplan: Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022 – 2025) som markerer viktigheten av at politiet har kompetanse på mangfold, herunder samisk språk, kultur, historie og samers rettigheter. 

Spørsmål eller kommentarer til nettsiden?

Kontakt Sametinget via e-post: [email protected]

Tenk over dette før du sender e-post:

  • Alle saksdokumenter til og fra Sametinget er offentlig, så lenge de ikke inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt.
  • Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger på e-post. Dette må du sende i posten.
  • All sakspost kommer på postlisten. Postlisten er offentlig og tilgjengelig på internett. Gå til postlisten
  • Vær oppmerksom på at ditt brev kan bli omtalt eller sitert i mediene.
  • Les mer om innsyn i Sametingets dokumenter.
nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet