- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

I møte med det offentlige

Det er vondt å oppleve samehets i møte med offentlige tjenester. Særlig fordi du kan trenge hjelp fra dem. Det kan svekke tilliten til at de vil ivareta rettighetene dine.
Illustrasjon som viser en samisk ungdom eller ung mann som ligger og stirrer opp i taket med øynene åpne.

Alle har krav på likeverdige offentlige tjenester

Sannhets- og forsoningskommisjonen skriver at de har mottatt mange personlige historier som handler om hvordan man blir behandlet når man som same henvender seg til offentlige etater. Flere har erfaringer fra at møter med kommune, fylke, departement og folkevalgte preges av mangel på kunnskap og fordommer mot det samiske.

Alle har krav på likeverdige offentlige tjenester. Det betyr at tjenester du mottar, skal være tilpasset dine behov. Det kan for eksempel innebære at du har rett til informasjon på samisk. Mangel på tilrettelegging kan være diskriminering. 

Offentlig ansatte skal heller ikke komme med nedsettende kommentarer om det samiske. Offentlige virksomheter har en plikt til å aktivt fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette inkluderer også en plikt til å forebygge trakassering. 

Det er helt vanlig å reagere med sinne, sorg eller fortvilelse. Dette gjelder også når hetsen ikke er rettet mot deg direkte, men en annen person eller mot samer generelt. Det kan være lurt å snakke med noen, og søke hjelp til å stoppe hetsen.

Bildet viser en samisk kvinne som får hjelp ved en skranke

Tips til hva du kan gjøre

Samle informasjon

Skriv gjerne ned det som har skjedd, så snart som mulig. Har du bilder, e-poster, SMS-er, eller vitner som så så det som  skjedde, kan det være nyttig å samle denne informasjonen. 

Snakk med noen du stoler på

Det er viktig at du ikke bærer på vonde følelser alene, og det kan være lurt å snakke med noen du stoler på. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, noen på jobb eller skole. Det finnes også flere tjenester som kan gir råd og veiledning. Les mer om ulike tilbud her

Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir gratis råd og veiledning. De kan lytte til saken din, gi informasjon om hvilke rettigheter du har, og gi innspill til hva du kan gjøre videre. Her kan du kontakte dem.

Varsle til ledelsen ved etaten der du opplevde samehetsen

Varsle til ledelsen ved etaten der du opplevde samehets. De har plikt til å gjøre noe med saken, hvis de får vite om det. Du kan be om veiledning fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om hvordan du bør gå frem. 

Dersom du har opplevd samehets i møte med helsetjenesten, kan du be om hjelp fra pasient- og brukerombudet. All hjelp er gratis, og de har taushetsplikt. 

Ikke svar med personangrep, hets eller trusler tilbake. Hold deg saklig og vis til fakta. Si ifra om at du ikke synes at samehets er greit. 

For flere tips, besøk rasismeveileder.no

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet