- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Samehets på skolen

Det er vondt å oppleve samehets på skolen. Det kan være medelever eller lærere som kommer med sårende eller hatefulle kommentarer, vitser om det samiske eller stenger deg ute fordi du er samisk.
Illustrasjon som viser en samisk voksenperson som sitter ned ved siden av et samisk barn og trøster ved å holde armen rundt barnet.

Du har rett til et trygt og godt miljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Mange opplever samehets i barnehagen eller på skolen. Men en rekke lovverk, slik som Barnekonvensjonen, Barnehageloven, Rammeplan for barnehager, Opplæringsloven og Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at mobbing og trakassering i skole, barnehage og videregående opplæring er ulovlig. 

Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, har skolen plikt til å hjelpe deg. Dette gjelder også i barnehagen. 

Det er helt vanlig å reagere med sinne, sorg eller fortvilelse om du opplever samehets på skolen. Du bør ikke bære på opplevelsen alene. Det kan være lurt å snakke med noen, og søke hjelp til å stoppe hetsen.

Husk at det ikke er du som har gjort noe galt. Det er det den som hetser deg som har gjort. 

Bildet viser to samiske kvinner sett bakfra som går nedover en gate i Tromsø

Tips til hva du kan gjøre

Samle bevis

Skriv gjerne ned det som har skjedd. Har du bilder, meldinger, eller vitner som så det som skjedde, kan det være nyttig å samle dette som bevis.  

Vurder hvorvidt du vil svare

Det kan være vanskelig å svare på samehets, og det er ikke slik at du MÅ svare. Ikke utsett deg selv eller andre for fare. Her er noen tips, dersom du har lyst å svare: 

  • Si ifra om at samehets ikke er greit.
  • Ikke svar med personangrep, hets eller trusler tilbake. Hold deg saklig og vis til fakta. 
  • Avslutt samtalen dersom du opplever at hetsen fortsetter eller hvis det blir til en krangel.

Si ifra til de voksne på skolen

Det kan kjennes flaut eller vanskelig å skulle fortelle noen at du opplever samehets. Men det å holde det inne i seg hjelper ikke. Det er viktig at du forteller det til en voksen så snart som mulig, så du kan få hjelp til å stoppe det. De voksne skal ta deg på alvor.

Du kan si det til noen du stoler på. Det kan være kontaktlæreren din, en sosiallærer, helsesykepleieren, rektoren eller noen andre. 

Du trenger ikke gjøre det alene. Du kan få med deg en venn, foreldrene dine eller noen andre du stoler på. Du kan selv fortelle det du har på hjertet, eller få noen du stoler på til å gjøre det for deg. 

Skolen skal lage en skriftlig plan som viser hva de skal gjøre for å hjelpe deg. Du har rett på å se planen, og å si din mening om den. 

Om det er læreren din som har utsatt deg for samehets, så kan du fortelle det til en annen lærer eller noen andre på skolen du stoler på. Hvis en som jobber på skolen får vite at en lærer hetser eller mobber en elev, så skal de si ifra til rektor. Rektor skal da melde fra til skole-eier, for eksempel kommunen eller fylkeskommunen. 

En smilende samisk kvinne sitter ved et bord sammen med en annen samisk kvinne i forgrunnen.

Få hjelp hos mobbeombudet eller elev-og lærlingombudet

Mobbeombudene og elev- og lærlingombudene er uavhengige ressurspersoner som har taushetsplikt. De er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. Du kan søke hjelp og støtte hos dem om du opplever samehets. Finn ditt ombud her.

Si ifra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis du melder ifra til rektor på skolen om at du ikke har et trygt og godt skolemiljø, så har rektor fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. 

Hvis du opplever at skolen ikke tar deg på alvor eller hvis det har gått fem dager uten at du er trygg på at skolen vil gi deg den hjelpen du trenger, så kan du melde fra til Statsforvalteren. Hvis Statsforvalteren finner ut at skolen ikke gjør nok, så kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god hverdag. Meld fra til Statsforvalteren her. 

Trenger du noen å snakke med?

Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser og trenger noen å snakke med kan kontakte SANKS, Sámi Klinihkka. Les mer her.

Kors på halsen er et sted som alle under 18 år kan ringe til, sende e-post eller chatte med og snakke om det du har på hjertet, for eksempel om du har opplevd samehets. Tjenesten er helt anonym. Les mer her.

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet