- En veileder fra Sametinget utviklet i samarbeid med Politidirektoratet

Sametingets arbeid mot samehets

Samehets er et samfunnsproblem. Derfor har Sametinget enstemmig vedtatt en handlingsplan med 17 tiltak mot samehets. Samehets.no er et av disse tiltakene.
Illustrasjon av en ung samisk kvinne med en samisk lue på hodet, som skriker ut i sint frustrasjon.

Samehets spiser opp sjela

Bildet viser sametingspresident Silje Karine Muotka

Sametingets handlingsplan mot samehets

Vi har alle et ansvar for å ta til motmæle i møte med hets, men kampen mot samehets kan ikke bare tas av enkeltindivider.

Derfor vedtok Sametinget enstemmig en Handlingsplan mot samehets i 2022. Handlingsplanen er en operasjonalisering av Sametingsmeldingen Sábme jállu, og inneholder 17 tiltak som Sametinget skal jobbe med frem mot 2025. Den inneholder tiltak som Sametinget skal gjennomføre, tiltak som er avhengige av samarbeid og tiltak som er avhengig av at nasjonale myndigheter tar sitt ansvar.

Et av tiltakene i handlingsplanen er at Sametinget skal utforme en veileder for hvordan rapportere og anmelde samehets. Sametinget har samarbeidet med Politidirektoratet om å realisere dette tiltaket, og samehets.no er resultatet av dette samarbeidet. 

To unge samiske kvinner ler hjertelig, mens de holder hverandre i hendene.

Tilskudd for å forebygge mobbing og samehets

Et annet av tiltakene i Handlingsplanen er at Sametinget skal opprette en tilskuddsordning for forebygging av samehets.  Ordningen har mål om å motivere organisasjoner, lag og foreninger til å forebygge og fremme trygt og godt oppvekstmiljø i lokalsamfunn for samiske barn og unge. 

Nasjonal handlingsplan mot samehets

Å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering er et nasjonalt ansvar. Derfor inneholder Sametingets handlingsplan mot samehets også et krav om at Regjeringen utarbeider en nasjonal handlingsplan mot samehets. I slutten av 2023 kom nyheten om at Regjeringen har lyttet til dette kravet, og planen skal lanseres i løpet av 2024.

nb_NONorsk bokmål
Hopp ned til innholdet