Bagadus maid Sámediggi lea ráhkadan ovttas Politiijadirektoráhtain

Bagadus - Buot áššit

Tankefull illustrasjon som viser en samisk ungdom som nedslått sitter og ser med hoved senket ned på sin mobil.

Digitálalaš sámecielaheapmi

Sosiála mediat, kommeantasajit ja eará neahttaforumat leat dábáleamos arenat gos áicá ja gillá cielaheami. Vaikko dat ii geava oktii ámadajuid, de dat sáhttá

Loga eambbo
Illustrasjon av en samisk kvinne som ser betenkt og alvorlig ut. Kvinnen har samiske plagg og bære håndveske.

Sámecielaheapmi barggus

Lea lossat go cielaheapmi dáhpáhuvvá barggus. Sáhttet leat kundarat, ovttasbargoguoimmit dahje bargoolbmát geat addet soardi kommeanttaid, leaikkaid sámevuođa birra,

Loga eambbo
Illustrasjon som viser en samisk voksenperson som sitter ned ved siden av et samisk barn og trøster ved å holde armen rundt barnet.

Sámecielaheapmi skuvllas

Lea lossat vásihit sámecielaheami skuvllas. Sáhttet leat mieloahppit dahje oahpaheaddjit geat cielahit dahje vašuhit, leaikkastallet sámevuođa

Loga eambbo
Illustrasjon av en ung samisk kvinne med en samisk lue på hodet, som skriker ut i sint frustrasjon.

Sámecielaheapmi mediain

Lea dábálaš oaidnit sámecielaheami mediaid kommentáraspálttain, ja dat bávččagahttá. Sihke sámecielaheapmi mediain almmuhuvvon sisdoalus ja kommeantaspálttain sáhttá dagahit preassaáhtálaš badjelduolbmama.

Loga eambbo
Illustrasjon som viser en samisk ungdom eller ung mann som ligger og stirrer opp i taket med øynene åpne.

Oktavuođas almmolašvuođain

Lea lossat vásihit sámecielaheami go lea oktavuođas almmolaš bálvalusaiguin. Earenomážit daningo don dárbbašat veahki sis. Dát sáhttá heajudit luohttámuša

Loga eambbo
da_SADavvisámegillii
Hopp rett ned til innholdet